VAKBEKWAAM INDICEREN

De module Vakbekwaam Indiceren van SBW is er op gericht de wijkverpleegkundige te bekwamen in het indiceren zoals dat vorm heeft gekregen in de aanspraak Wijkverpleging binnen de..

Lees meer..

NANDA-NIC-NOC

Deze module leert wijkverpleegkundigen te werken met de classificatie -systemen van de N3. Zowel op papier als digitaal.  Cursisten kunnen deelnemen aan deze module..

Lees meer.. 

VERWARD IN DE WIJK

In toenemende mate krijgen wijkverpleegkundigen te maken met verwarde mensen in de wijk. Het kan gaan om mensen met een psychose, depressie maar ook met verslaafden. Dit ‘afwijkende gedrag...

Lees meer.. 

KIJK OP DE WIJK

Wijkscan:...en dan?

De wijkverpleegkundige is niet alleen verantwoordelijke voor individuele toewijsbare zorg, maar ook voor de verbinding tussen het sociaal en medisch domein. Met als doel het vormgeven van selectieve preventie..

Lees meer..