IINTERCOLLEGIAAL TOETSEN

GLUREN BIJ DE BUREN

Omschrijving

De verantwoordelijkheid van wijkverpleegkundige is groot: jij indiceert de benodigde zorg, en doet dat onderbouwd en transparant. Dit doe je naar beste weten en kunnen. Toch is er tussen wijkverpleegkundigen in de praktijk nog veel variatie in de wijze waarop er wordt geïndiceerd. Met grote verschillen in de aard en omvang van de vastgestelde zorg. Daarom is het belangrijk om eens te kijken hoe jouw collega’s, ook die bij andere organisaties werken, dit aanpakken. En welke keuzes zij maken. Dat leidt tot verrassende en verrijkende inzichten. Door kritisch met elkaar mee te denken over actuele casuïstiek, leer je je indicaties beter te onderbouwen. In de module Gluren bij de Buren wordt gewerkt met intercollegiale toetsing, een beproefd instrument voor kwaliteitsverbetering. De komende jaren zal dit steeds belangrijker worden, en jij kunt je dit nu al samen met je collega’s eigen maken. Schrijf je in, en laat je verrassen!

Kosten:  € 175,-  (Vanwege indexering per 1-1-2024 € 185,00)

Deze training is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister van V&V. 

SBW is geregistreerd bij het CRKBO en derhalve vrijgesteld van BTW.

Tijdens deze module wordt gewerkt in groepen van 12 personen. De tijdsinvestering is 3 sessies van 2 uur.


Planning: 
 

 

Het aanmeldformulier – met informatie over data en locatie - vindt u hier.