VAKBEKWAAM INDICEREN

Omschrijving:

De module Vakbekwaam Indiceren van SBW is er op gericht de wijkverpleegkundige te bekwamen in het indiceren zoals dat vorm heeft gekregen in de aanspraak Wijkverpleging binnen de Zorgverzekeringswet. Dat betekent een geheel andere denk- en handelwijze ten opzichte van het oude AWBZ-regime. De cursist wordt geleerd om dit indiceringsproces onderbouwd en transparant uit te kunnen voeren, waarbij de ‘trits’ diagnose-indicatie-toewijzing centraal staat. Hierbij wordt een appèl gedaan op alle zeven CanMEDS-rollen. De opbouw van de module volgt feitelijk de activiteiten in het (wijk)verpleegkundig zorgproces. De kennis wordt verwerkt in een eindopdracht die gedeeltelijk tijdens de module, maar grotendeels zelfstandig uitgevoerd wordt. Hiervoor reserveer je 10 uren zelfstandig werken in je eigen tijd.

Duur: 6 fysieke dagdelen of 8 online sessies

1. Context

2. Theorie

3. Anamnese en diagnose

4. Indicatie en toewijzing

5. Afweging en valkuilen

6. Eindverantwoordelijkheid en borging

 

Kosten:

Fysieke lessen, 6 dagdelen:    705,00                                                                                                             
Online lessen, 8 sessies: € 680,00

SBW is geregistreerd bij het CRKBO en derhalve vrijgesteld van BTW

 

Planning:

 

  •  Online: vrijdag 13, 20 en 27 september, 4 en 11 oktober, 1, 8 en 15 november van 10.00-12.00 uur
  •  Online:  dinsdag 22 oktober, 5, 12, 19 en 26 november, 3, 10 en 17 december van 14.00-14.00 uur

 

Incompany Stichting Proteion 

  • Ochtendgroep;  2, 16, 23 en 30 september, 7 oktober en 4 november van 9.00-12.30 uur op locatie van Stichting Proteion
  • Middaggroep: 2, 16, 23 en 30 september, 7 oktober en 4 november van 13.00-16.30 uur op locatie van Stichting Proteion

 

Incompany De  Zorggroep Venlo op locatie in Venlo:

  • 31 oktober (12.30-16.30 uur), 7 en 14 november (12.30-16.30 uur), 20 november (9.00-13.00 uur; let eenmalig op woensdag), 28 november (12.30-16.30 uur) en 12 december ( 12.30-16.30 uur)

 

Incompany Zuyderland op locatie van Zuyderland Thuiszorg

  • Ochtendgroep: 18 en 25 november, 2 en 16 december, 6 en 20 januari van 9.00-12.30 uur op locatie van Zuyderland Thuiszorg
  • Middaggroep: 18 en 25 november, 2 en 16 december, 6 en 20 januari van 13.00-16.30 uur op locatie van Zuyderland Thuiszorg
  • Ochtendgroep: 27 januari, 3, 10 en 17 februari, 10 en 24 maart 2025 van 9.00-12.30 uur op locatie van Zuyderland Thuiszorg

 

Het aanmeldformulier – met informatie over startdata en locatie - vindt u hier.