VAKBEKWAAM INDICEREN

Omschrijving:

De module Vakbekwaam Indiceren van SBW is er op gericht de wijkverpleegkundige te bekwamen in het indiceren zoals dat vorm heeft gekregen in de aanspraak Wijkverpleging binnen de Zorgverzekeringswet. Dat betekent een geheel andere denk- en handelwijze ten opzichte van het oude AWBZ-regime. De cursist wordt geleerd om dit indiceringsproces onderbouwd en transparant uit te kunnen voeren, waarbij de ‘trits’ diagnose-indicatie-toewijzing centraal staat. Hierbij wordt een appèl gedaan op alle zeven CanMEDS-rollen. De opbouw van de module volgt feitelijk de activiteiten in het (wijk)verpleegkundig zorgproces. De kennis wordt verwerkt in een eindopdracht die gedeeltelijk tijdens de module, maar grotendeels zelfstandig uitgevoerd wordt. Hiervoor reserveer je 10 uren zelfstandig werken in je eigen tijd.

Duur: 6 fysieke dagdelen of 8 online sessies

1. Context

2. Theorie

3. Anamnese en diagnose

4. Indicatie en toewijzing

5. Afweging en valkuilen

6. Eindverantwoordelijkheid en borging

 

Kosten:

Fysieke lessen, 6 dagdelen:  € 675,-   (indexing per 1-1-2024:   705,00)                                                                                                              Online lessen, 8 sessies: € 650,-  (indexering per 1-1-2024: € 680,00)

SBW is geregistreerd bij het CRKBO en derhalve vrijgesteld van BTW

 

Planning:

 

  • 15, 22 en 29 januari, 5 en 26 februari, 4, 11 en 25 maart online van 9.00-11.00 uur (vol)
  • 1, 8, 15 en 22 maart, 5, 12, 19 en 26 april  online van 9.00-11.00 uur 

 

  • Incompany De Zorggroep Venlo: 15, 22 en 29 januari, 5 en 26 februari  en 4 maart 2024 van 12.30 tot 16.30 uur in Venlo
    Deze planning is alleen bedoeld voor medewerkers van de De Zorggroep Venlo.

 

 

 

 

 

 


 

Het aanmeldformulier – met informatie over startdata en locatie - vindt u hier.