VAKBEKWAAM INDICEREN

Omschrijving:

De module Vakbekwaam Indiceren van SBW is er op gericht de wijkverpleegkundige te bekwamen in het indiceren zoals dat vorm heeft gekregen in de aanspraak Wijkverpleging binnen de Zorgverzekeringswet. Dat betekent een geheel andere denk- en handelwijze ten opzichte van het oude AWBZ-regime. De cursist wordt geleerd om dit indiceringsproces onderbouwd en transparant uit te kunnen voeren, waarbij de ‘trits’ diagnose-indicatie-toewijzing centraal staat. Hierbij wordt een appèl gedaan op alle zeven CanMEDS-rollen. De opbouw van de module volgt feitelijk de activiteiten in het (wijk)verpleegkundig zorgproces. De kennis wordt verwerkt in een eindopdracht die gedeeltelijk tijdens de module, maar grotendeels zelfstandig uitgevoerd wordt. Hiervoor reserveer je 10 uren zelfstandig werken in je eigen tijd.

Duur: 6 dagdelen

1. Context

2. Theorie

3. Anamnese en diagnose

4. Indicatie en toewijzing

5. Afweging en valkuilen

6. Eindverantwoordelijkheid en borging


Voor alle opleidingen van SBW geldt een minimum aantal deelnemers van 15 en een maximum van 18 per groep .

Kosten: € 575,- (incl literatuur)
SBW is gecertificeerd door het CRKBO en derhalve vrijgesteld van BTW

De module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister van V&VN (24 punten).

Planning  combinatie van fysieke bijeenkomsten en online-sessies voor maximaal 12 deelnemers vanwege de Corona-maatregelen:

  • Eerste les is een fysieke les (9.00-12.30 uur) op 10 september (eenmalig op donderdag) , online-lessen op 18 en 25 september, 2, 9, 16 en 23 oktober via teams van 9.00-11.00 uur en de laatste les wederom een fysieke bijeenkomst op 30 oktober van 9.00-12.30 uur in Driebergen.
  • De eerste les is een fysieke bijeenkomst (9.00-12.30 uur) op 14 oktober,  vervolgens online lessen op 21 en 28 oktober, 4, 11, 18 en 25 november en 2 december van 9.00-11.00 uur. De laatste les is wederom een fysieke bijeenkomst op 9 december van 9.00-12.30 uur. De locatie van de fysieke lessen is nog niet vastgelegd.


Het aanmeldformulier – met informatie over startdata en locatie - vindt u hier.


aanmelden