Samenwerking met DINZ


SBW is een groot voorstander van het werken met het classificatieysteem NANDA-NIC-NOC voor een goede verpleegkundige diagnose en de juiste interventies. Om deze reden is SBW gaan samenwerken met Dinz voor de ontwikkeling van een digitale module ter ondersteuning van de wijkverpleegkundige .

Nanda Nic Noc (NNN) is per heden als stand alone module online beschikbaar voor iedere wijkverpleegkundige:

  • in loondienst
  • als zelfstandig ondernemer
  • of in opleiding.

In alle gevallen kunt u geheel zelfstandig werken met de module. Het grote voordeel van stand alone is, dat het geen belasting is voor de huidige automatiseringssystemen in de organisatie waar u als wijkverpleegkundige werkzaam of bij de instelling waar u in opleiding bent. U kunt zelf als wijkverpleegkundige de module bestellen via de website van DinZ. Opleidingen die voor cursisten de module willen gebruiken, kunnen een mail sturen voor nadere informatie en prijsstelling.
Dit evidence based classificatiesysteem voor diagnose en interventies was tot nu toe alleen in boekvorm verkrijgbaar. Om het verpleegkundig proces voor wijkverpleegkundigen nog beter te ondersteunen is een digitale module ontwikkeld. Deze module is het resultaat van samenwerking tussen Bohn Stafleu van Loghum (uitgever Nanda, Nic en Noc uitgaven), Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde (SBW) en DinZ.


Ervaring met digitale NNN module

NNN is vanwege de eenvoud, het ondersteunen van diagnostiek en het verpleegkundig redeneerproces populair onder de wijkverpleegkundige. De digitale ondersteuning van het verpleegkundig proces met NNN leidt tot verkorting van het indiceerproces (tijd), tot meer inzicht van de cliënten in oorzaak van problemen en vooral mogelijkheden. Met als gevolg: betere zorguitkomsten, meer betrokkenheid van de mantelzorger, een betere dialoog tussen cliënt en professional, heldere werkafspraken voor het zorgteam en duidelijke prestatie-indicatoren.De applicatie is getoetst en voorzien van de nodige intelligentie om de juiste verbanden te leggen. Hiermee heeft: 1. De cliënt inzicht in zijn zorgvraag, zorgconsumptie, inrichting van zijn zorgproces en de te realiseren resultaten op zelfredzaamheid. 2. De mantelzorg/vrijwilliger inzicht in hun mogelijkheden en hun bijdragen in de ontwikkeling of behoud van zelfredzaamheid van de cliënt. 3. De professional maximaal inzicht in de gezamenlijk te behalen resultaten op basis van de objectieve probleemanalyse, door NNN ondersteund.

Licentie

De module wordt beschikbaar gesteld onder licentie via DinZ. Voor de eerste gebruiker zijn de kosten voor licentie en gebruik module € 480,00 euro per jaar. Voor een tweede en volgende gebruiker zijn de kosten € 205,00 per jaar. Tarieven zijn excl. BTW. Voor opleidingsinstituten gelden aangepaste tarieven ivm uitsluitend Demo gebruik van de module (opvraagbaar bij DinZ).
DinZ heeft veel ervaring met de Nanda-database en het leggen van koppelingen met andere systemen. DinZ werkt
hierin samen met SBW, die door haar expertise en ervaring intelligentie toevoegt aan het NNN systeem. SBW heeft het afgelopen jaar ongeveer 2.000 wijkverpleegkundigen opgeleid in het ‘vakbekwaam indiceren’.

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met DinZ via 0575-712088 of SBW 06-22571240 of 06-31786002.