Inschrijfvoorwaarden en klachten

Inschrijfvoorwaarden:

1 Inschrijvingen voor modules en de opleiding geschieden uitsluitend online. Uiteraard kun je support vragen bij onduidelijkheden (06-31786002).  

2 Indien SBW je inschrijving heeft verwerkt, ontvang je een digitale bevestiging dat automatisch wordt vervaardigd.

3 Vanaf de datum van inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen annuleren kosteloos is.

4 Annulering van je aanmelding kan alleen schriftelijk én per aangetekende post.

5 Bij annulering tot 2 maanden voor het begin van de opleiding ben je 10% van het inschrijfgeld verschuldigd, bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor het begin 25% en bij annulering korter dan 1 maand voor het begin 50%.

6 Bij annulering korter dan 2 weken voor het begin van de opleiding ben je het gehele bedrag verschuldigd.

7. Er vindt geen restitutie van cursusgeld plaats na het staken van een opleiding/cursus. In overleg kan op een later moment de opleiding/cursus afgemaakt worden.

8.Bij een te klein aantal deelnemers is SBW gerechtigd de opleiding uit te stellen of te annuleren.


Klachten:

9.Het klachtenreglement kunt u hier vinden.. download

10.Het klachtenformulier kunt u hier vinden.. download