Over SBW       SBW is begin 2014 opgericht om o.a. via het inrichten van een nieuwe, moderne opleiding Wijkverpleegkunde te voorzien in de              groeiende behoefte aan bekwame wijkverpleegkundigen. Het huidige hbo-v leidt vooral op tot ‘basisverpleegkundigen’ die na                  afstuderen vaak over onvoldoende competenties beschikken om als volwaardige wijkverpleegkundige aan de slag te gaan.                             Een  van de doelstellingen van SBW is om verpleegkundigen in heel Nederland op te leiden tot bekwame Wijkverpleegkundigen en          daarbij de zorg in Nederland een stukje beter te maken. Daarnaast kan SBW worden gevraagd om te adviseren over de inhoud en          organisatie van wijkverpleging. Zij verzorgt zowel coaching als interim-management.

       De voordelen van SBW:

  • Kundige en ervaren docenten en medewerkers;
  • Duidelijk materiaal, goede inhoud, persoonlijke ontwikkeling, betrokkenheid; 
  • Cursisten werken na een SBW-opleiding met meer zelfvertrouwen en helpen hun cliënten beter;
  • Organisaties waar SBW verandertrajecten verzorgt, zien zowel een verbetering ten aanzien van de kwaliteit als van doelmatigheid.