Subsidiemogelijkheden

 

SOW-subsidie voor scholing

De wijkverpleging staat voor de uitdaging om goede zorg te kunnen blijven verlenen. Het aantal chronisch zieke mensen en langer thuiswonende ouderen blijft groeien en dit zorgt voor meer en intensievere zorginzet. Tegelijkertijd groeit het aantal zorgverleners minder hard. Dat betekent dat u vroeg of laat anders moet gaan werken om de vraag bij te kunnen houden en goede zorg aan cliënten te kunnen blijven bieden. Hierover zijn eerder al landelijke afspraken gemaakt in het ‘Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging’ en ‘Toekomstperspectief Wijkverpleging’.

De overheid wil de zorgaanbieders een helpende hand toesteken door subsidies beschikbaar te stellen om de professionals te scholen. Voorbeelden hiervan, zijn projecten gericht op meer samenwerking, minder administratieve lasten en meer intervisie en intercollegiale toetsing. Deze nieuwe SOW-regeling biedt subsidie die u deels kunt gebruiken om personeel vrij te maken en externe capaciteit en deskundigheid in te huren. Kijk voor meer informatie op de website van RVO: 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-ondersteuning-wijkverpleging-sow

Ook voor daaruit voortvloeiende scholingsvragen staat Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde voor u paraat. Kijk voor ons scholingsaanbod op de website:https://www.opleidingwijkverpleegkundige.nl/portal-vervolgpagina/sbw-modules

•    Module Vakbekwaam Indiceren (basis) en Module Wijkverpleegkundig Redeneren (vervolg) voor een optimaal proces in het verlenen en in kaart brengen van de juiste zorg. 
•    Module Kijk op de Wijk: het in kaart brengen van de wijk en de samenwerking zoeken met andere professionals
•    Module Gluren bij de Buren: gericht op het trainen in intercollegiaal toetsen.
•    Module Verward in de Wijk: gericht op het bijbrengen van de basiskennis van de meest voorkomende beelden ‘afwijkend gedrag’ en handvatten bieden hoe hier in de praktijk mee om te gaan.
•    Masterclass (incompany) op maat
•    Duaal management: ondersteunen bij positioneren van wijkverpleegkundigen
•    Post-HBO opleiding Wijkverpleegkundig Meesterschap (1 jaar i.s.m. KMBV): 
https://www.opleidingwijkverpleegkundige.nl/portal-cursus/post-hbo-wijkverpleegkundige

Uiteraard kunt u ten allen tijden vrijblijvend contact met ons opnemen voor de mogelijkheden voor uw organisatie.