KIJK OP DE WIJK

Omschrijving

De wijkverpleegkundige is niet alleen verantwoordelijk voor individuele toewijsbare zorg, maar ook voor de verbinding tussen het sociaal en medisch domein. Met als doel het vormgeven van selectieve preventie in de wijk waardoor wijkbewoners langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en zich gezond voelen. Stel: jij bent die wijkverpleegkundige….. Hoe ga je aan de slag om tot een wijkplan te komen, hoe kom je tot een wijkdiagnose en met wie ga je plannen maken? Dat zijn enkele vragen die beantwoord worden in deze module. Je leert hierbij je wijk te kennen, want jij bent van de wijk!

In de module hanteren we dezelfde stappen als in het verpleegproces, maar dan niet op individueel cliëntniveau, maar op wijkniveau. De thermometer wordt in de wijk gezet, je weet wat er aan de hand is en je hebt mogelijk al een resultaat voor ogen. Je leert daarbij de WijkOPSE gebruiken, een in de praktijk  getoetst instrument om je wijk in beeld te krijgen. Dit instrument helpt je je wijkdiagnose te onderbouwen. De vraag die je vervolgens gaat beantwoorden  is: wat en wie heb ik nodig om mijn plan vorm te geven en hoe krijg ik mensen mee in mijn plannen? Dit is niet een technisch kunstje, maar een activiteit die veel vraagt van de zorgprofessional, zowel op inhoudelijk, als sociaal en persoonlijk vlak. Daarom wordt in Kijk op de Wijk  ook een stevige link gelegd met de CanMEDS-rollen. De module bestaat uit 3 dagdelen waarin je leert de wijkdiagnose systematisch en onderbouwd om te zetten in een werkbaar plan van aanpak. In het derde dagdeel presenteer je jouw plan, en bespreekt die met je collega cursisten en docent. Dit leidt tot een verdere aanscherping van je plan, zodat je daar direct mee aan de slag kunt! 

Duur:    3 dagdelen en 8 uur zelfstudie

Kosten:  € 375,- (vanwege indexering per 1-1-2024  € 392,50)

SBW is geregistreerd bij het CRKBO en derhalve vrijgesteld van BTW.

Voor alle  opleidingen van SBW geldt een minimum aantal deelnemers van 15 en een maximum van 18 per groep.

Planning


Het aanmeldformulier – met informatie over data en locatie - vindt u hier.