VERWARD IN DE WIJK

Omschrijving

In toenemende mate krijgen wijkverpleegkundigen te maken met verwarde mensen in de wijk. Het kan gaan om (beginnend) dementerenden, maar ook om mensen met een psychose, depressie of met verslavingsproblemen. Dit ‘afwijkende gedrag’ is vaak moeilijk te begrijpen en het is niet altijd duidelijk hoe je als wijkverpleegkundige hier het beste mee om kunt gaan. Wat kan je zelf doen en wanneer kan je beter iemand anders inschakelen?

De module 'Verward in de Wijk' is erop gericht wijkverpleegkundigen de basiskennis van de meest voorkomende beelden bij te brengen en handvatten te bieden hoe hier in de praktijk mee om te gaan. De module omvat 3 dagdelen van 4 uur.

Dagdeel 1: Basiskennis psychiatrische ziektebeelden

Dagdeel 2: Samenwerking

Dagdeel 3: Diagnosticeren (op basis van N3), registreren, verwerken in een zorgplan en organiseren.

De opbrengst hiervan is dat de wijkverpleegkundige in staat is (psychiatrische) ziektebeelden te herkennen en dat hij/zij weet hoe hiermee om te gaan. Van belang hierbij is niet alleen te weten wie er wanneer ingeschakeld kan worden, maar vooral ook he je samenwerking in de wijk vorm geeft. Tenslotte leert de wijkverpleegkundige dit zorgtraject op een adequate wijze te registreren, vast te leggen in een zorgplan en het vervolgens – al dan niet in afstemming met anderen – te organiseren.

Gezien het intensieve karakter van deze bijeenkomsten zet SBW per cursusgroep regelmatig 2 ervaren docenten/trainers tegelijkertijd in. De locatie is in de regel op een centrale plek in Nederland.

Studenten schaffen zelf het verplichte basismateriaal aan. De titel/auteur worden ruim van te voren per email doorgegeven.

Kosten: € 375,-  (vanwege indexering per 1-1-2024: € 392,50)


Voor alle opleidingen van SBW geldt een minimum aantal deelnemers van 15 en een maximum aantal van 18 per groep.

SBW is geregistreerd bij het CRKBO en derhalve vrijgesteld van BTW.


 

Het aanmeldformulier – met informatie over data en locatie - vindt u hier.