De komende jaren blijft er een grote behoefte aan goed opgeleide wijkverpleegkundigen die als zelfstandige professional samen met de cliënt bepalen welke zorg en ondersteuning nodig is. In het kader van de Zorgverzekeringswet zijn zij verantwoordelijk voor het gehele zorgtraject: van diagnose tot het bereiken van zorgresultaten.

 

SBW heeft als doel de kwaliteit van wijkverpleegkunde te bevorderen door het verzorgen van diverse opleidingen, geven van advies en interim-management.

 

 

         

Opleidingen

 

Copyright © SBW
Niets uit het lesmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van SBW